Política de privadesa

Dades del titular
  • Titular: PÚRPURA VISUAL ASOCIACIÓN CULTURAL
  • Denominació pública del web: 209dansa.com
  • Domicili: C/Concepció Arenal 209 –  08030 Barcelona
  • Correu electrònic: info@209dansa.com
Política de privadesa i tractament de dades

En compliment del que disposa el Reglament UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades ( RGPD), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), l’informem que les dades que ens proporcioni i les del seu fill/a i/o tutelat/a seran incorporats al sistema de tractament titularitat de PÚRPURA VISUAL ASOCIACIÓN CULTURAL amb NIF G63824361 i domicili social situat en CARRER CONCEPCIÓ ARENAL 209 08030, BARCELONA, amb la finalitat d’impartir la formació en la qual ha matriculat al seu fill/a i/o tutelat/a.

En compliment amb la normativa vigent, PÚRPURA VISUAL ASOCIACIÓN CULTURAL informa que les dades seran conservades durant el termini legal establert.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. Aquestes dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

El fet de no facilitar les dades esmentades amb anterioritat implica que no es podrà complir amb la prestació dels serveis.

PÚRPURA VISUAL ASOCIACIÓN CULTURAL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que PÚRPURA VISUAL ASOCIACIÓN CULTURAL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Podrà retirar en qualsevol moment el consentiment d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació de l’tractament sobre les seves dades personals, podent exercir-los mitjançant escrit a l’adreça de correu electrònic info@209dansa.com.

Totes les seves dades personals es guarden en servidors dins de la Unió Europea i sota mesures de seguretat específiques que pretenen evitar l’accés no autoritzat o la fuga d’informació.

Cookies

Què són les Cookies?

Les cookies són arxius que es descarreguen i emmagatzemen en l’equip (un ordinador o un dispositiu mòbil) que utilitzes per accedir a una pàgina web, recollint informació sobre aquest accés, especialment sobre els hàbits i preferències mostrats en la navegació.

A qui afecten les Cookies i com les utilitza la 209DANSA?

Les Cookies afecten aquells usuaris que:
Accedeixen al web de PÚRPURA VISUAL ASOCIACIÓN CULTURAL (https://www.209dansa.com).
Completen formularis amb les seves dades o utilitzen qualsevol altre servei accessible des del web de PÚRPURA VISUAL ASOCIACIÓN CULTURAL que suposi la comunicació de dades.

Les cookies que es generen en aquests casos, són emmagatzemades amb les següents finalitats:
Fer possible la navegació dels usuaris a través del web de PÚRPURA VISUAL ASOCIACIÓN CULTURAL (https://www.209dansa.com).
Adaptar la web https://www.209dansa.com als hàbits i necessitats de navegació dels usuaris, millorant així la seva usabilitat.
Obtenir informació que permeti realitzar un mesurament i anàlisi estadística basat en la quantitat de visites i en el comportament de navegació dels usuaris.

Quins tipus de cookies utilitza la 209DANSA?

La 209DANSA utilitza les galetes que a continuació s’indiquen classificades sota diferents criteris:

En funció de la seva titularitat:
Cookies pròpies: són directament enviades i gestionades per PÚRPURA VISUAL ASOCIACIÓN CULTURAL.
Cookies de tercers: són enviades i gestionades de forma anònima per un tercer diferent de PÚRPURA VISUAL ASOCIACIÓN CULTURAL.

En funció de la seva finalitat:
Cookies tècniques: possibiliten la navegació dels usuaris a través de la pàgina web www.209dansa.com i l’ús de les eines que la 209DANSA ofereix als seus clients, permetent tant la seva gestió com operativa i habilitant les seves funcions i serveis, com ara la comunicació de dades, el control de l’trànsit, el procés de compra d’un servei o la identificació d’una sessió. Per això, el seu ús no requereix de el consentiment de l’usuari, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 de la LSSICE.
Cookies d’anàlisi: fan possible que PÚRPURA VISUAL ASOCIACIÓN CULTURAL introdueixi millores en la seva web o en les seves eines de gestió, gràcies a l’examen i seguiment de les dades que s’obtenen sobre el comportament dels usuaris que visiten les mateixes.

En funció de la seva durada:
Cookies persistents: obtenen i emmagatzemen les dades en el terminal de l’usuari durant un període de temps determinat, que pot variar en funció de la finalitat d’ús de cada galeta.
En qualsevol cas, el temps de conservació de les galetes serà sempre el mínim indispensable per complir la seva finalitat d’ús.

Configuració de cookies

Així mateix, (https://www.209dansa.com) informa l’usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.
A continuació li proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podrà realitzar aquesta configuració: